Vidobu – Android Komponentleri ile Çalışmak Eğitimim hakkında

Türkiye’nin en büyük online eğitim platformu Vidobu.com için Android Komponentleri ile Çalışmak eğitimi hazırladık.

Bu eğitim setinde günümüzün en popüler teknolojilerinden Androidin temelini oluşturan komponentlerini öğreneceğiz.

Eğitim boyunca bir Activity nedir. Fragmentler ile Activitylerin arasında nasıl bir ilişki var  inceleyecek. Intentler, Servisler ve Broadcast Receiver gibi her Android uygulamasının olmazsa olmazı temel taşlarıyla ilgili örnek uygulamalarla detaylandıracağız.
Bu eğitim setini izledikten sonra, sizlerde Androidin temel yapısını oluşturan komponentleri derinlemesine öğreneceksiniz

Eğitim içeriği aşağıdaki gibidir.

1.Giriş

Hoşgeldiniz

2. Android Komponentleri

Activity Nedir?

Fragment Nedir?

Fragment Lifecycle

Statik Yerleşimli Fragment -1

Statik Yerleşimli Fragment -2

Dinamik Yerleşimli Fragment -1

Dinamik Yerleşimli Fragment -2

Intent Kavramı

Intent Kullanarak Activityler Arası Geçiş ve Mesajlaşma

Açık Intent ve Kapalı Intent Karşılaştırılması

Kapalı Intent

Android Service Yapısı

Android Service Lifecycle

Android Service Örneği

Android IntentService Örneği

Android Broadcast Receiver

ActionBar Nedir -1

ActionBar Nedir – 2

ActionBar Icon Eklemesi

3. Gerçmiş Versiyonlara Destek Vermek

Android Support Kütüphaneleri v4 ve v7 support kütüphaneleri

Eğitime buradan ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *