10 Reasons to Learn React Native

Since the late 2000s, when the development of mobile application technologies has accelerated, different methods have begun to be sought in addition to the main development technologies that are expressed by Native producers. Until today, many different technologies have developed alternative solutions for mainstream flow. Some of them have been very successful, others have not reached the desired level.

… 

 

React Native Öğrenmek İçin 10 Neden

Mobil uygulama teknolojileri gelişiminin hızlandığı 2000’li yılların sonundan itibaren, Native olarak ifade edilen üretici firmaların sundukları ana geliştirme teknolojilerinin haricinde farklı yöntemler aranmaya başlandı. Bugüne kadar pek çok farklı teknoloji ana akıma alternatif çözümler geliştirdi. Bunların bazıları çok başarılı olurken, bazıları ise istenen seviyeye gelemediler.

…